Disclaimer

Ondanks de grote zorgvuldigheid en aandacht die Weekra Schoonmaak aan het samenstellen van deze website heeft besteedt, is het mogelijk dat informatie op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.