Milieuzorg

Weekra Schoonmaak is zich ervan bewust dat onze schoonmaakwerkzaamheden invloed hebben op het milieu. Om deze belasting zoveel mogelijk te bepreken zijn wij in samenwerking met onze leverancier constant op zoek naar verbeteringen. De eerste maatregelen die Weekra Schoonmaak heeft genomen om het milieu te beschermen is het gebruik van microvezel waarbij nagenoeg geen schoonmaakmiddelen dienen te worden gebruikt. Waar deze middelen wel noodzakelijk zijn maken wij gebruik van binnen gestelde normen biologisch afbreekbare middelen. Verder recyclen wij de toegepaste materialen, waar deze toepasbaar zijn. Ook het afvoeren van afvalmateriaal zal, voor zover mogelijk is, op een gescheden basis plaatvinden en bij de juiste instanties worden ingeleverd. Daar waar hergebruikmogelijk is zal dit worden toegepast. Momenteel is Weekra Schoonmaak bezig met een milieuzorgsysteem waarin stapsgewijs wordt vastgelegd hoe de borging verkregen wordt.